رهنمودهای ورزشی برای افراد مبتلا به بیماریهای مزمن

رهنمودهای ورزشی برای افراد مبتلا به بیماریهای مزمن
اغلب سالمندان قادرند تمرینات ورزشی مرتبط با آمادگی جسمانی را انجام دهند همه این تمرینات برای سالمندان مناسب هستند حتی اگر آنها در گذشته دچار سکته مغزی شده و یا اخیرا مبتلا به بیماری قلبی، پر فشار خونی یا دیابت شده باشند. با این حال این تمرینات برای برخی از مبتلایان به بیماریهای مزمن ممکن است نیازمند تغییرات یا اصلاحاتی بوده و یا لازم است با احتیاط بیشتری انجام شود.

استفاده از اهداف ورزشی برای ایجاد انگیزه

استفاده از اهداف ورزشی برای ایجاد انگیزه
قابلیت اندازه گیری هدف: هر هدف باید حداقل شامل دو مولفه قابل اندازه گیری باشد: کمیت برای مثال تعداد پله های مورد نظر برای بالا رفتن و چهارچوب زمانی(مدت زمان لازم برای دستیابی به هدف). داشتن یک چهارچوب زمانی مشخص سبب ترغیب افراد برای آغاز فعالیت می شود. این عمل همچنین می تواند به شما کمک کند تا پیشرفت شاگردانتان را تحت نظر گرفته و در صورت نیاز اصلاحات لازم را در اهداف آنها اعمال کنید.

تعیین اهداف سودمند برای ورزش سالمندان

تعیین اهداف سودمند برای ورزش سالمندان
تعیین اهداف و نظارت بر پیشرفت در برنامه ها و نیز تشویق بهبودهای ایجاد شده در افراد مهم ترین راهکار نظارتی و ایجاد انگیزه به منظور شروع و ادامه شرکت در برنامه ها است. بهترین روش ترغیب آنها برای تداوم اجرای تمرینات این است که به آنها کمک کنید تا دریابند که چگونه تمرین ورزشی می تواند مفید باشد. مطمئن شوید که آنها بهبودها و پیشرفت های ایجاد شده در عملکرد خود را لمس و احساس می کنند.

برنامه ریزی زمانی برای تمرینات ورزشی اشخاص مسن

برنامه ریزی زمانی برای تمرینات ورزشی اشخاص مسن
یکی از روش های ایجاد انگیزه در سالمندان برای تداوم حضور در تمرینات، انتخاب زمانی مناسب برای انجام تمرینات با در نظر گرفتن شیوه های زندگی و برنامه های روزمره آنهاست. برخی از سالمندان صبح را بهترین زمان برای شرکت در تمرینات و حرکات ورزشی می دانند زیرا معتقدند در آن ساعت از روز مشغول کار دیگری نیستند. برخی دیگر عقیده دارند که بهترین زمان برای این فعالیت ها بعدازظهر یا عصر پس از صرف غذاست زیرا مفاصلشان به اندازه صبح خشک نیست. انتخاب زمان مناسب برای اجرای فعالیت بدنی در سالمندان مساله مهمی است تا جایی که آنها می توانند این فعالیت ها را به عنوان بخشی از برنامه های روزمره خود بکار برند.