دو ورزش خوب برای سالمندان

دو ورزش خوب برای سالمندان
کشش عضلات چهار سر ران هدف کاربردی: - گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب هنگام تمرین - کشش جهت افزایش انعطاف پذیری و جلوگیری از آسیب، هنگام راه رفتن و بالا رفتن از پله ها

حرکت بغل کردن برای سالمندان ورزشکار

حرکت بغل کردن برای سالمندان ورزشکار
حرکت بغل کردن هدف کاربردی: - بهبود دامنه حرکت شانه ها و پشت - گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب در زمان تمرین عضلات درگیر: - پایین پشت - شانه ها دستورالعمل:

حرکت پروانه ای دست ,برای چه کسانی توصیه می شوند

حرکت پروانه ای دست ,برای چه کسانی توصیه می شوند
حرکت پروانه ای دست هدف کاربردی: - افزایش دامنه ی حرکت بازوها، شانه ها و پشت - گرم کردن برای جلوگیری از آسیب هنگام تمرین عضلات درگیر: - شانه ها - بالای پشت

ورزش کشش گردن برای افزایش انعطاف پذیری سالمندان

ورزش کشش گردن برای افزایش انعطاف پذیری سالمندان
کشش گردن هدف کاربردی: - کشش برای افزایش انعطاف پذیری - افزایش دامنه حرکت در ناحیه گردن در زمان چرخش به چپ و راست و پایین عضلات درگیر: - گردن (جناغی- چنبری- پستانی) دستورالعمل:

چرخش شانه ها در ورزش سالمندی

چرخش شانه ها در ورزش سالمندی
چرخش شانه ها هدف کاربردی: بهبود دامنه حرکت شانه ها و قسمت بالایی پشت گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب در زمان تمرین عضلات درگیر: شانه ها (دلتوئیدها) بالای پشت (ذوزنقه) دستورالعمل: شانه ها را به آهستگی پنج بار به سمت عقب بچرخانید. همین حرکت را پنج بار به سمت جلو تکرار کنید. روش آسان: شانه ها را جداگانه بچرخانید. روش دشوار: وزنه هایی را در دست خود نگه داشته و این عمل را تکرار کنید. ایده هایی برای سرگرمی: وانمود کنید که در حال پاروزنی یک قایق هستید سپس به سمت عقب و جلو پارو بزنید. تمرینات گرم کردن و سرد کردن اطمینان حاصل کنید که صرف نظر از هدف کلی هر برنامه یک دوره گرم کردن مناسب به هر یک از تمرینات اختصاص داده شود. گرم کردن قبل از شروع تمرینات سبب افزایش تدریجی گردش خون و ضربان قلب شده و بدن شما را برای انجام حرکات تمرینی آماده می سازد. برخی از تمرینات را می توان برای سرد کردن نیز بکار برد. شرکت کنندگان باید کلیه تمریتان گرم کردن و سرد کردن را جهت سلامت و سیدن به حد مطلوب قدرت عضله به صورتی آهسته و کنترلر شده انجام دهند. افراد را تشویق کنید تا آنجا که می توانند عضلات بدن خود را کشیده و نگه دارند. آنها باید تا حداقل آستانه درد عضلات خود را بکشند. در کلاس قدم بزنید تا مطمئن شوید که شرکت کنندگان به درستی حرکات کششی را انجام می دهند.