حرکات ورزشی برای آب کردن چربی شکم

حرکات ورزشی برای آب کردن چربی شکم
برای رهایی از چربی های شکم و پهلوهایتان می توانید از برخی حرکات ورزشی مناسب کمک بگیرید بد نیست به توصیه های مربیان ورزشی در این زمینه دقت کنید تا بتوانید به نتیج مطلوب دست پیدا کنید و شکمی عضلانی و زیبا داشته باشید .

نکات ویژه درباره عضله لوزی

نکات ویژه درباره عضله  لوزی
نام علمی: رومبوئید نام مصطلح: لوزی محل عضله: گروه کوچکی از عضلات که در مرکز پشت بالاتنه و زیر عضله ی ذوزنقه ای پنهان اند. کار عضله:

محل قرار گیری عضلات کمر

محل قرار گیری عضلات کمر
نام علمی: ارکتور اسپاین نام مصطلح: کمر محل عضله: عضلات کمر در طول ستون فقرات ادامه دارند. با اجرای تمرینات این بخش ناحیه ی یک سوم پایین این گروه از عضلات را می توانید تقویت کنید. بقیه ی عضلات گروه با تمرینات ویژه ی کمر تقویت می شوند. کار عضله: