پرس سر شانه با دمبل

پرس سر شانه با دمبل
این حرکت شانه را هدف می گیرد و تا اندازه ای هم روی بخش میانه ی عضله ی دالی، پشت بازو و پشت بالاتنه کار می شود. پرورش عضلات شانه با هدف انجام دادن کارهای روزمره امری مهم است زیرا این عضلات تقریبا در تمام حرکات کششی و فشاری بالاتنه دخالت دارند اگر ناراحتی کمر گردن یا آرنج دارید احتیاط کنید.

تمرینات انعطافی: مفهوم کشش

تمرینات انعطافی: مفهوم کشش
شاید بتوان حرکات کششی را یکی از بخش های بحث تناسب اندام و آمادگی جسمانی نامید که به شکلی ادرست در اذهان جا گرفته است. اغلب افرادی را در پارک ها می بینید که خم شده سعی در رساندن انگشتان دست به پنجه ی پایشان دارند. شما هم احتمالا از خودتان می پرسید: یعنی من هم باید این کار را انجام بدهم؟ چقدر باید طول بکشد؟ چه موقع انجام شود قبل از شروع تمرین یا بعد از پایان آن؟

انجام منظم بعضی تمرین های ساده برای تقویت کشش ایستا

انجام منظم بعضی تمرین های ساده برای تقویت کشش ایستا
در این بخش برنامه ی حرکات ساده ی کششی را بدون آنکه قصد کشیدن عضلات همسترینگ شما را به شدت مساقات طناب کشی داشته باشیم ارائه می دهیم. پس از کسب مهارت در اجرای حرکات هر تمرین باید حدود 5 دقیقه طول بکشد.

کشش عضله چهار سر ران در حالت ایستاده

کشش عضله  چهار سر ران در حالت ایستاده
تاکید این کشش روی عضله ی جلو ران است اگر سابقه ی کمردرد یا زانو درد دارید هنگام اجرای این حرکت احتیاط کنید. اگر مشکل شما درد پشت است این حرکت را به حالت خوابیده انجام دهید. به پهلو روی زمین دراز بکشید زانوی پای بالاتر را خم و پاشنه ی آن را به نشیمنگاه خود نزدیک کنید.

درباره کشش دوبل ساق پا ,چه میدانید؟

درباره کشش دوبل ساق پا ,چه میدانید؟
این کشش عضله ی ساق پا را که در اثر فعالیت های روزانه مثل راه رفتن و ایستادن منقبض و جمع شده است استراحت داده سبب نرمی عضله می شود.پاها را جفت کنید و با 60 سانتی متر فاصله از دیوار روبه رو بایستید شکم را تو بدهید و نگذارید کمر قوس بردارد. با بازوهای کشیده کف دست ها را روی دیوار بگذارید و فشار بدهید. از مچ پا به سمت دیوار مایل شوید و پاشنه ها را در حد امکان نزدیک زمین نگه دارید. باید کشش ملایمی در ساق پای خود حس کنید.