درباره عضله چهار سر ران چه می دانید

درباره عضله چهار سر ران چه می دانید
  نام علمی: کوآدری سپس، نام مصطلح: چهار سر ران محل عضله: چهار عضله که در جلو ئ طرفین ران قرار گرفته اند. کار عضله: صاف کردن زانو و کشش باسن از وظایف این عضله است. بازده تمرینات: برای راه رفتن، دویدن، پله نوردی، اسکی، اسکیت، جهیدن، طناب زدن و پریدن، به عضله ی چهار سر رانی قوی نیاز دارید. تقویت این عضله از آسیب های زانو جلوگیری می کند. (اگر از زانو درد شکایت دارید برای تمرینات متناسب با شرایطتان باید با پزشک مشورت کنید). نکات ویژه: اگر هنگام تمرین جلو پا با دستگاه احساس سوزش شدیدی در عضله می کنید اصلا نگران نشوید. این تمرین سبب خستگی سریع عضلات چهار سر ران می شود. تمرینات پیشنهادی ما: اسکوات تک پا، لانژ، پرس پا، بالا بردن یک پا

دانسته های لازم درباره عضلات نزدیک کننده مفصل ران

دانسته های لازم درباره عضلات نزدیک کننده  مفصل ران
نام علمی: اداکتور مفصل ران؛ نام مصطلح: نزدیک کننده ی مفصل ران (داخل ران) محل عضله: تعدادی عضله که از داخل لگن خاصره به نقاط مختلف داخل ران کشیده شده اند. نیازی به دانستن نام تک تک این عضلات نیست. کار عضله: به چرخش یک پا در مقابل پای دیگر و نزدیک شدن پا به خط وسط بدن کمک می کند.

اطلاعات کاربردی و مهم درباره عضلات دور کننده مفصل ران

اطلاعات کاربردی و مهم درباره عضلات دور کننده  مفصل ران
نام علمی: ابداکتور هیپ؛ نام مصطلح: دور کننده ی مفصل ران کار عضله: این عضله دور کردن پاها از یکدیگر را ممکن می سازد. مثل وضعیت پاها در اسکیت. همچنین برای چرخش باسن به سمت خارج به عضله ی سرینی بزرگ کمک می کند. بازده تمرینات:

عضله سرینی بزرگ بزرگترین عضله بدن

عضله  سرینی بزرگ بزرگترین عضله بدن
نام علمی: گلوتئوس ماکسیموس؛ نام مصطلح: سرینی بزرگ محل عضله: بزرگ ترین عضله ی بدن. دو عضله ی سرینی راست و چپ که در عرض ناحیه ی نشیمنگاه قرار دارند. کار عضله:

همه چیز درباره عضلات مورب داخلی و خارجی

همه چیز درباره عضلات مورب داخلی و خارجی
نام علمی: اوبلیک داخلی و خارجی؛ نام مصطلح: موب داخلی و خارجی محل عضله: عضلات مورب داخلی و خارجی به صورت مایل در طرفین عضله ی راست شکمی قرار دارند.