مزایا و معایب دستگاه سیم کش

مزایا و معایب دستگاه سیم کش
این دستگاه چیزی بین دستگاه بدن سازی و وزنه ی آزاد است. از یک طرف کابل دستگاه به ستونی از وزنه متصل است و از طرف دیگر شما آزاد هستید تا میله ی دستگاه را به شکلی که می خواهید پایین بکشید. تمرین با دستگاه سیم کش نیز همچون وزنه های آزاد، مستلزم داشتن دانش کافی و کنترل است.

با دستگاه سیم کش چگونه عضلات را کشش دهیم؟

با دستگاه سیم کش چگونه عضلات را کشش دهیم؟
در بسیاری از باشگاه های ورزشی، جعبه ای پر از طناب، کش، دستگیره، میله های کوته و بلند، V شکل و S شکل می بینید. وسایلی که شاید بی شباهت به لوازم قراضه ی تعمیرگاه های اتومبیل نباشند. در حقیقت

استفاده از نیمکت در تمرین با وزنه ی آزاد

استفاده از نیمکت در تمرین با وزنه ی آزاد
استفاده از نیمکت در تمرینات تاثیر حرکات را بیشتر می کند. بعضی از نیمکت ها صاف و افقی اند بعضی شبیه صندلی های باریک با پشتی های بلند عمودی و انواع دیگر قابل تنظیم و قابل تغییر در شیب هستند. در اینجا به چند نکته در تمرین با نیمکت اشاره می کنیم:

توصیه های ویژه برای تمرین با وزنه های آزاد

توصیه های ویژه برای تمرین با وزنه های آزاد
در اینجا به چند نکته برای تمریناتی ایمن و تفریحی اشاره می کنیم: اگر با وزنه های خیلی سنگین تمرین می کنید حتما از یار کمکی استفاده کنید. اگر احساس می کنید برای تکمیل یک ست وزنه برداری دچار مشکل خواهید شد حتا یار کمکی بگیرید. وجود یار کمکی- شخصی که برای حفظ امنیت شما در حین کار با وزنه مراقبتان است- به ویژه زمان تمرین با وزنه های خیلی سنگین اهمیت زیادی دارد. می توانید از یکی از کارکنان باشگاه یا شخص دیگری کمک بخواهید. فکر می کنید توان تکرار چند ست وزنه برداری را دارید و چه موقع نیاز به نیروی کمکی خواهید داشت.

معایب وزنه های آزاد

معایب وزنه های آزاد
تمرین با وزنه های آزاد برای بعضی از تازه کاران مشکل است و در مقایسه با کار با دستگاه به راهنمایی های بیشتری نیاز دارند اشتباهات فراوان و آسیب دیدگی اجتناب ناپذیر است.