چکار کنیم که در موقع رانندگی دست هایمان خسته نشود

چکار کنیم که در موقع رانندگی دست هایمان خسته نشود
اگر جزو کسانی هستید که زیاد رانندگی میکنید و یا مکرر با ماشین مسافرت می روید وقتی مدت زمان زیادی  پشت فرمان می نشینید  باعث درد  بازوها می شود می تواند  به  درد بازو منجر شود.می توانید اقداماتی برای جلوگیری از درد و ناراحتی انجام دهید و   کشش دست ها، بازوها،  قبل از وارد شدن به ماشین انجام دهید.  تنظیم صندلی و فرمان هم ، باید مناسب باشد در ادامه توصیه ها را رعایت کنید تا از این مشکلات رها شوید

داشتن عضلات قوی با تمرینات ناحیه شکم

داشتن عضلات قوی با تمرینات ناحیه شکم
تمرینات ناحیه شکم برای برخورداری از وضعیت بدنی مناسب تعادل و همچنین تسهیل انجام بسیاری از فعالیت های روزانه داشتن عضلات قوی در ناحیه شکم لازم است. در برخی از موارد عضلات شکمی ضعیف، سبب درد خفیف در ناحیه پشت می شود.

تاثیر حرکت ورزشی برف پاک کن

تاثیر حرکت ورزشی برف پاک کن
حرکت برف پاک کن هدف کاربری: - تقویت پشت بازو جهت برخاستن از صندلی - سفت کردن ناحیه پشت بازو عضلات درگیر: پشت بازو عضله سه سر بازو

هدف از کاربرد حرکت ورزشی پارو زدن با یک دست

هدف از کاربرد حرکت ورزشی پارو زدن با یک دست
پارو زدن با یک دست هدف کاربردی: تقویت عضلات پشت جهت بهبود وضعیت بدن و تعادل عضلات درگیر: پشت، بالای پشت، جلوی بازو

فواید حرکت بالا بردن دست های خم شده از پهلوها

فواید حرکت بالا بردن دست های خم شده از پهلوها
  بالا بردن دست های خم شده از پهلوها هدف کاربردی: - تقویت عضلات شانه و بالای پشت جهت کمک به بلند کردن و حمل اجسام و بهبود وضعیت بدن عضلات درگیر: - شانه ها - بالای پشت