اگر نمی توانید بخوابید این تمرین تغییر خواب را امتحان کنید

اگر نمی توانید بخوابید این تمرین تغییر خواب را امتحان کنید
بر تنفستان تمرکز کنید. تنفستان را آرام کنید و اجازه دهید هنگام دم شکتان پر شود و به نرمی، بازدمی طولانی تر داشته باشید. به این ترتیب قسمت بالایی قفسه سینه ثابت می شود. در بازدم کلمه ی خوابیدن را در ذهن خود بگویید تا آرامش را احساس کنید.

تشخیص علائم خستگی شدید

تشخیص علائم خستگی شدید
خستگی مفرط تاثیری منفی بر سلامت احساسی و فیزیکی دارد. هنگامی که بسایر خسته هستید نمی توانید در مورد مسائل احساسی صحبت کنید یا زندگی را به طور موثر مدیریت کنید.کار، عاملی ویژه در ایجاد از هم فروپاشیدگی است. ساعت طولانی اکثر مشاغل و فرهنگی که بر هدف مبتنی است افراد را وادار به رفتارهایی می کند که پایه و اساس آنها ترس است.

رهایی از خستگی مفرط و ناراحتی

رهایی از خستگی مفرط و ناراحتی
تنش مزمن به این معناست که بدن و ذهن در حالت آماده باش دائم قرار دارند و این فشار در نهایت شما را ضعیف می کند. آماده شدن برای امتحانات مهم، کشمکش یا نارضایتی های درازمدت ازدواج از دست دادن فردی عزیز یا رویارویی با تنش شغلی می تواند ذخایر بدنتان را تخلیه کند.

ایجاد الگوهای سالم خواب

ایجاد الگوهای سالم خواب
خواب برای سلامت احساستان آن قدر مهم ا ست که برای اطمینان از حصول خواب کافی باید برنامه ریزی کنید. خوابیدن نیازمند آن است که از حالتی فعال که در آن مغز در تکاپو برای حل مشکلات است به حالتی که بدن و ذهن آرام هستند وارد شوید. این تغییر نشان دهنده ی جابه جایی در زمان استراحت سیستم عصبی سمپاتیک است که با تحرک و فعالیت ارتباط دارد و موجب فعال شدن سیستم عصبی پاراسمپاتیک است می باشد تا هوشیاری بدن را پایین آورد و سبب آرامش شود. باید فرایندی را ایجاد کنید که توسط آن محیط مناسبی برای خروج از مغز متفکرتان و وارد شدن به حالت استراحت ایجاد کنید.

بررسی آهنگ فصل ها

بررسی آهنگ فصل ها
اختلال عاطفی فصلی (SAD) زمانی پیش می آید که مغز سروتونین (ماده شیمیایی که به شما در مقابل افسردگی کمک می کند) اندکی دارد. این کاهش سروتونین زمانی اتفاق می افتد که کمتر در مقابل نور آفتاب قرار می گیرید. بنابراین در انگلستان این اختلال هنگام زمستان برای افراد یک مشکل جدی است در کشورهای تاریک تر شمالی، این اختلال بسیار شایع است.