شنیدن صدا توسط کودک و اسکیزوفرنی

young-girl

تجارب روان پریش ممکن است در 5 تا 20 درصد جمعیت عادی دیده شود. اغلب این افراد هیچ بیماری روانی ندارند ولی برخی از آنها در اینده اسکیزوفرنی خواهند داشت و برخی به سایر اختلالات روانی دچار خواهند شد.

برخی اوقات شنیدن صداها بسیار خوش خیم و عادی است و زمانی که افراد به خواب می روند یا زمانی که افراد تازه از خواب بیدار می شوند بسیار متداول و رایج است.

بعضی وقتها کودکان می شنوند که کسی نامشان را صدا می کند یا صدایی می شنوند در صورتی که این موضوع نادر باشد نشانه ای جدی نمی باشد. اگر چه زمانی که چنین نشانه هایی ظاهر شود می بایست پیگیری کرد که صداها ناپدید شده و از بین رفته اند یا نشانه های دیگری ظاهر شده اند یا خیر.

ارسال شده در 28 مهر 1395 توسط