Curry یا زردچوبه هندی و درمان سرطان پوست

turmeric-beauty-600x798

زردچوبه هندی از ادویه جات بسیار تندی است که هر کسی تحمل تندی آن را ندارد و در هند و بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی از آن در تهیه غذا به عنوان چاشنی استفاده می شود. این ادویه می تواند در درمان سرطان پوست نقشی مهم داشته باشد. رنگ زرد موجود در زردچوبه هندی که ماده ایست موثر در این میان بسیار مهم است. Curry از خانواده زردچوبه معمولی است که خاصیت ضد سرطان دارد و در بررسی های زیادی برای درمان و پیشگیری سرطان از آن استفاده شده است.

اخیرا پژوهشگران دانشگاه تگزاس توانسته اند چند بیمار را که به نوعی سرطان پوست دچار بوده اند بوسیله ماده مخصوص موجود در زردچوبه و Curry درمان کنند که نتایج آن جالب و چشمگیر است. این پژوهشگران قصد دارند دامنه تحقیقات خود را گسترش دهند و با بررسی بر روی انسان و حیوانات آزمایشگاهی بهتر و بیشتر به چند و چون عمل این چاشنی غذا در پیشگیری و درمان سرطان مخصوصا سرطان پوست که فراوان ترین نوع سرطان است پی ببرند. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که بطور کلی افرادی که زردچوبه و Curry می خورند کمتر به سرطان دچار می شوند که از نظر علمی باید ثابت شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 مهر 1395 توسط