نمک در رژیم غذایی عارضه آسم را شدت می دهد

 

spoon-of-salt

پژوهشگران دانشگاه Indiana در آمریکا طی بررسی بر روی گروهی از افراد که به عارضه آسم دچار بوده اند به این نتیجه رسیده اند که مصرف بی رویه نمک به همراه رژیم غذایی موجب التهاب Inflamation مجاری تنفس شده و عارضه آسم را شدت می دهد. در این بررسی افراد تحت مطالعه به دو دسته تقسیم شده بودند به گروهی از این افراد رژیم غذایی حاوی 1446 میلی گرم سدیم و به دسته دیگر حدود 9873 میلی گرم سدیم در روز و به مدت دو هفته تجویز شده بود. افرادی که مقدار زیادی سدیم مصرف کرده بودند بدشت به ناراحتی های دستگاه تنفسی دچار شده و عارضه آسم در آنها بصورتی غیر قابل تحمل بروز و ادامه داشته در حالی که دسته دیگر به خاطر مصرف سدیم کمتر چنین عارضه ای را بروز ننمودند. این بررسی نشانگر آن است که افراد مبتلا به عارضه آسم باید بیشتر مواظب چند و چون نمک و بطور کلی سدیم رژیم غذایی روزانه خود باشند تا دچار حمله آسم نشوند و یا عارضه آسم در آنها شدت نیافته و دوام نیابد. اگر نمک زیاد بیماری آسم را شدت می دهد مسلما شخص مجبور است داروهای مخصوص آسم را بیشتر یا طولانی تر مصرف کند که خود عوارض جانبی دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 مهر 1395 توسط