تفاوت بین اختلال اسکیزوفرنیفرم با اسکیزوفرنی

766x415_adhd_and_schizophrenia-whats_the_link

نشانه های هر دو بیماری یکسان است و تفاوت بینشان مربوط به مدت زمان بروز نشانه هاست. هر چند در اختلال اسکیزوفرنی فرم علائم بیماری اغلب یک تا شش ماه طول می کشند و سپس ناپدید می شوند در حالی که در اسکیزوفرنی نشانه ها بیشتر از شش ماه دوام دارند.

تقریبا نیمی از افرادی که با اختلال اسکیزوفرنی فرم تشخیص گذاری می شوند بعدها و با گذشت زمان تشخیص اسکیزوفرنی می گیرند. به طور کلی مادامی که نشانه ها به مدت شش ماه وجود نداشته باشند نمی توان تشخیص اسکیزوفرنی را گذاشت.

ارسال شده در 27 مهر 1395 توسط