انجام مشاوره ژنتیکی برای اسکیزوفرنی

patient3

 

علم ژنتیک به خانواده ها کمک می کند تا ماهیت بیماری را فهمیده و گزینه هایی را که ممکن است برای پیشگیری و آزمایش وجود داشته باشد همچنین خطر وقوع مجدد و درگیر شدن سایر اعضای خانواده را نشان دهد.مشاوره ی ژنتیکی نه قضاوتی است و نه مستقیم و آمرانه. بلکه افراد را در رسیدن به تصمیمات خودشان حمایت م کند. هیچ دو بیماری شبیه هم نیست. و یک تشخیص می تواند معنی بسیار متفاوتی برای افراد مختلف داشته باشد.

اغلب افراد توسط پزشکان و به دنبال یک تشخیص بیماری به مشاور ژنتیکی ارجاع داده می شوند. در مورد اسکیزوفرنی با توجه به این که هیچ آزمون ژنتیکی وجود ندارد ارجاع به ژنتیک شناس برای ارزیابی خطرات مستلزم این است که تاریخچه ی خوبی از بیماریهای روانی خانواده داشته باشیم.

هم چنین مشاور می تواند پیشنهاداتی در مورد چگونگی کاهش خطرات بدهد که از طریق برنامه ریزی بارداری بهتر، درگیر شدن ضمن بارداری و پس از تولد کودک در فعالیت هایی که سلامت روانی کودک را به حداکثر میزان خود می رساند صورت می گیرد

ارسال شده در 27 مهر 1395 توسط