اسکیزوفرنی و خطرات مصرف سیگار

40217

در حالی که شیوع مصرف سیگار در جمعیت کلی ایالت متحده تقریبا 25 الی 30 درصد است شیوع آن در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرنی تقریبا سه برابر بیشتر و حدود 90 درصد است.رابطه ی بین سیگار کشیدن و اسکیزوفرنی پیچیده است. به نظر می رسد که نیکوتین اثرات مثبت و منفی بر افراد اسکیزوفرنیک و روند بیماری آن ها دارد. افراد اسکیزوفرنیک می توانند از نیکوتین به عنوان وسیله ای استفاده کنند که مشکلات توجهی، شناختی و پردازش اطلاعات را بهبود می دهد همچنین باعث کاهش عوارض جانبی داروهای ضد روان پریشی شود.

دیده شده که در بیماران اسکیزوفرنیک نیکوتین به برخی مشکلات شناختی کمک کرده باعث بهبود توانایی فرد در ادراک محرک های محیطی شده و تمرکز را بهتر می کند. در بیماران اسکیزوفرنیک تغییراتی در گیرنده های نیکوتین مغز دیده می شود. پژوهش در مورد گیرنده های نیکوتین و استفاده از آن در درمان اسکیزوفرنی در حال حاضر همچنان مورد بررسی قرار دارد.

عوارض ناخوشایند اساسی سیگار در افراد اسکیزوفرنیک مشابه عوارض جمعیت عادی است. سیگار علت بی واسطه ای سرطان می باشد و همین موضوع می تواند یکی از دلایلی باشد که امید به زندگی افراد اسکیزوفرنیک تقریبا 20 درصد کوتاه تر از افراد غیر اسکیزوفرنیک است. همچنین در افراد سیگاری خطر بالای دیابت، بیماریهای ریوی و سایر سرطان ها وجود دارد. همچنین مشخص شده است که پاسخ به داروهای ضد روان پریشی با کشیدن سیگار تداخل دارد. بیماران اسکیزوفرنیکی که سیگار می کشند به دوزهای بالاتری از داروهای ضد روان پریشی نیاز دارند. سرانجام کشیدن سیگار برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی از لحاظ مالی سنگین است.

ارسال شده در 26 مهر 1395 توسط