صبحانه کامل و بهبود کارکرد مغز

141015143247_1_900x600

افرادی که به هر دلیلی صبحانه نمی خورند کمتر می توانند از حواس پرتی در موقع روز دوری کنند. دانش آموزانی که صبحانه نمی خورند و مجبورند امتحانی را بگذرانند مسلما مشکلاتی از نظر حافظه خواهند داشت. بیانی است معروف که صبحانه چراغ روز است و شخص باید با خوردن صبحانه کامل و سالم روز خوشی را شروع نماید.

افرادی که رژیم موازنه شده و متعادل ندارند به اندازه کافی انرژی از طریق مصرف غذا دریافت نمی کنند و کمتر می توانند تمرکز حواس داشته باشند و مغز خودشان را بکار گیرند. به همین جهت در ساعات آخر روز و یا در موقع گرسنگی شخص نمی تواند خوب فکر کند و بدرستی تصمیم بگیرد و یا همه چیز را به خوبی به خاطر آورد. در این صورت خوردن غذاهای انرژی زا مانند مواد قندی و نشاسته ای و چربی آن هم در حد اعتدال امریست مهم و ضروری.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 24 مهر 1395 توسط