خطرات هوای محیط استخرهای سرپوشیده

indoor-swimming-pool-11

کودکانی که وقت زیادی در محیط استخرهای سرپوشیده می گذرانند بیشتر در معرض بروز بیماری های ریوی قرار دارند. پژوهشگران عقیده دارند که کلر و ترکیبات آن که متاسفانه به مقدار زیادی در آب استخرها و جهت جلوگیری از آلودگی و انتقال عوامل بیماری زا استفاده می شود می تواند سبب التهاب بافت های ریه و مجاری تنفسی شود و عارضه ای برای Clara Cells که سلول های مخصوص بافت های تنفسی هستند بوجود آورد. آمار نشان می دهد که بیماری آسم در بین شناگران حرفه ای مخصوصا در آن دسته از افرادی که در استخرهای سرپوشیده شنا می کنند بیشتر از افراد معمولی است که صرفا به جهت تنفس کلر و ترکیبات شیمیایی آن بوجود می آید.

دست اندرکاران بهداشت عمومی توصیه می کنند که در استفاده از استخرهای سرپوشیده نباید زیاده روی کرد و مخصوصا کودکان باید مدت معینی را که برای ریه آنها زیانبار نیست در این گونه محیط بگذرانند و اگر سابقه ناراحتی دستگاه تنفسی مانند آسم دارند در حقیقت نباید از این گونه استخرها استفاده کنند و یا اینکه نباید کودک مبتلا به آسم را در محیط استخر سرپوشیده تنها گذاشت چون ممکن است باعث بروز ناهنجاری های غیر قابل جبرانی گردد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 26 مهر 1395 توسط