تاريخچه استفاده از حيوانات در جنگها

img_3145

 

اينگونه اقدامات تاريخچه اي طولاني دارند و استفاده از حيوانات در جنگ از زمانهای بسيار دور و از همان ابتدای زندگی بشر رواج پيدا نموده است. گفته مي شود در جنگهاي باستان طرفين  آبهاي مورد استفاده طرف مقابل را با لاشه حيوانات آلوده مي کردند و يا در جنگها, اقوام مختلف آلات جنگيشان ( مثلا” پيکان  تيرهايشان را )  را با ترشحات سمي و يا آلوده حيوانات آلوده مي کردند.

از طرف ديگر در اين رابطه طيف وسيعی از حيوانات از قبيل اسب, سگ, فيل, و پرندگان برای اهداف مختلف نظامی و حتی وسيله جنگی مورد استفاده قرار می گرفته اند. در گذشته از اسب , شتر , و فيل بيشتر برای حمل و جابجايی وسايل جنگی و نيز نفرات انسانی و از پرندگان بعنوان نامه رسان و جابجايی اطلاعات استفاده می شده است بطوريکه حيوانات يکی از ارکان اصلی ارتش ها بويژه سواره نظام محسوب می شده است.

ارسال شده در 24 مهر 1395 توسط