تاريخچه استفاده از حيوانات در جنگها

img_3145

 

اينگونه اقدامات تاريخچه اي طولاني دارند و استفاده از حيوانات در جنگ از زمانهای بسيار دور و از همان ابتدای زندگی بشر رواج پيدا نموده است. گفته مي شود در جنگهاي باستان طرفين  آبهاي مورد استفاده طرف مقابل را با لاشه حيوانات آلوده مي کردند و يا در جنگها, اقوام مختلف آلات جنگيشان ( مثلا” پيکان  تيرهايشان را )  را با ترشحات سمي و يا آلوده حيوانات آلوده مي کردند.

از طرف ديگر در اين رابطه طيف وسيعی از حيوانات از قبيل اسب, سگ, فيل, و پرندگان برای اهداف مختلف نظامی و حتی وسيله جنگی مورد استفاده قرار می گرفته اند. در گذشته از اسب , شتر , و فيل بيشتر برای حمل و جابجايی وسايل جنگی و نيز نفرات انسانی و از پرندگان بعنوان نامه رسان و جابجايی اطلاعات استفاده می شده است بطوريکه حيوانات يکی از ارکان اصلی ارتش ها بويژه سواره نظام محسوب می شده است.

ارسال شده در ۲۵ مهر ۱۳۹۵ توسط مطلب نگار

مطالب مشابه