اهميت پزشكي كنه هاي نرم

insects-of-public-health-importance-39-728

گزش كنه هاي نرم توليد درد كرده ولي مثل كنه هاي سخت ايجاد آلرژي هاي شديد وفلج كنه اي نمي كند .مهمترين بيماري منتقله توسط كنه هاي نرم بيماري تب راجعه كنه اي مي باشد.ضمنا جنس اورنيتودوروس در انتقال بيماري تب خونريزي دهنده کريمه کنگوCCHF که در سالهاي اخير در کشور هاي همسايه و در کشور خودمان ايران باعث مرگ و مير در انسانها شد،  نقش دارد

 

تب راجعه كنه اي

اين بيماري در اغلب مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري و حتي برخي ازنواحي متعدل مثل آمريكاي شمالي و اروپا انتشار دارد ولي در استراليا و نيوزلند وجود ندارد.

عامل بيماري بورليا دوتوني Borrelia duttoni است كه به دليل داشتن كمپلكس هاي مختلف با آنتي ژنهاي مختلف بر حسب محلي از جهان كه ايجاد تب راجعه كرده اسامي مختلفي به خود مي گيرد.مثل بورليا پرسيكا B.persica كه به وسيله اورنيتودروس تولوزاني در خاورميانه و روسيه منتشر شده و يا بورليا توريكاتا  B.turicata كه به وسيله كنه اورنيتودروس توريكاتا در ايالات متحده و آمريكاي شمالي و مكزيك انتشار دارد و ….

مهمترين ناقلين تب راجعه كنه اي عبارتند از كمپلكس اورنيتودروس موبوتا و اورنيتودوروس هرمسي در آمريكا و اورنيتودروس تولوزاني در آسيا و اورنيتودروس اراتيكوس در منطقه مديترانه و شمال آفريقا و اورنيتودروس توريکاتا در افريقا و اورنيتودودروس دوتوني در عربستان مي باشد و اورنيتودوروس اراتيکوس تب بازگرد حيواني که در انسان اين تب خفيف مي باشد.

اسپروكتهاي بلعيده شده همراه با خون وارد معده كنه شده و بعد از تكثير و تجمع از جدار آن عبور كرده وارد هموسل شده و تا 24 ساعت قابل رويت بوده در اينجا هم به شدت تكثير و وارد نسج و اعضاء بدن كنه شده بعداز سه روز وارد غدد بزاقي اندام كوكسال و سلسله اعصاب مركزي شده و لذا موقع برگشت بزاق و يا ازطريق مايع كوكسال و از راه زخم ناشي از گزش كنه وارد بدن ميزبان شده و آن را آلوده مي كند .

انواع حيوانات وحشي خصوصا جوندگان مي توانند به عنوان مخزن تب راجعه كنه اي باشند ولي خود كنه به دليل انتقال عامل بيماريزا از طريق تخم مهمترين مخزن بيماري به حساب آمده به اين صورت كه تخمدان كنه هاي بالغ ماده آلوده به اسپيروكت شده و آلودگي را به تخمها منتقل و در نتيجه لاروهاي خارج شده از تخم و نيز تمام مراحل نمفي و بالغ آلوده مي باشند .

به همين دليل حتي لارو و نمفي كه بر روي ميزبان آلوده  تغذيه نكرده هم آلوده مي باشند و بيماري را به ميزبان خود منتقل مي كنند به اين روش  انتقال از راه تخم يا Transovarial transmission گويند.

روش مشابه ديگري هم وجود دارد كه به آن Trasstadial transmission گويند در اين روش كنه در يكي از مراحل قبل از بلوغ با تغذيه بر روي يك ميزبان آلوده شده و آلودگي را به مراحل بعدي انتقال مي دهد.در تمام مراحل نامبرده انتقال از راه تخم همواره مي تواند صورت گيرد.

ارسال شده در 23 مهر 1395 توسط