رابطه عصبانیت و بیماری های قلب و عروق

angry-05

پژوهش های دانشگاه دوک نشان می دهد افرادی که بشدت عصبانی می شوند وخصومت و افسردگی را پیشه می کنند در خونشان مقدار زیادی از پروتئین C-Reactive وجود دارد که سبب التهاب قلب و عروق می شود که عامل مهم بیماری های قلب و عروق بوده و اگر پیشگیری و درمان نگردد ناهنجاری های غیر قابل جبرانی را بوجود می آورد. به همین جهت عصبانیت می تواند یک عامل پیش بینی کننده این بیماری در افراد باشد.

در این مطالعه علمی مقدار پروتئین CR خون 121 مرد و زن سالم بین سنین 18 تا 65 ساله را اندازه گیری کردند و از طریق پرسشنامه مخصوصی میزان عصبانیت و افسردگی آنها را بررسی نمودند. با در نظر گرفتن مصرف سیگار، چاقی و فشار خون این دسته از افراد تحت مطالعه، پژوهشگران دریافتند که عصبانیت و افسردگی امکان التهاب قلب و عروق را دو تا سه برابر افزایش می دهد.

در موقع عصبانیت چند و چون بعضی از هورمون ها تغییر نموده و عوارض جانبی پیچیده ای بوجود می آورند که اثرات نامطلوبی بر روی اعضای بدن بجا می گذارد که یکی از آنها التهاب قلب و عروق است. پس تا حد امکان باید از عصبانیت و خصومت و افسردگی دوری نمود و عشق و محبت و برابری و دوستی را پیشه کرد و از زندگی و داشتن جسم و جانی سالم لذت برد.

ارسال شده در 21 مهر 1395 توسط