مصرف زیاد کافئین موجب افزایش بروز سنگ کلیه می شود

caffeine

پژوهشگران دانشگاه واشنگتن گزارش می دهند که مصرف زیاد قهوه و موادی که حاوی مقدار زیادی کافئین می باشند موجب بروز افزایش سنگ کلیه می گردد مخصوصا در افرادی که سابقه سنگ کلیه دارند. اصولا کافئین باعث افزایش دفع کلسیم از بدن و از طریق کلیه ها می شود. به همین دلیل در بسیاری از افراد که آمادگی تشکیل سنگ در کلیه را دارند کلسیم مورد بحث در آن رسوب نموده و بتدریج سنگ کلیه را بوجود می آورد و یا بر حجم سنگ های موجود در کلیه می افزاید. در این مطالعه 39 نفر که سابقه سنگ کلیه داشتند با 9 نفر که سابقه سنگ کلیه نداشتند مقایسه شده اند. همان طوری که اشاره شد امکان تشکیل سنگ کلیه به علت دفع کلسیم بدن از طریق کلیه ها در هر دو دسته مخصوصا افرادی که سابقه سنگ کلیه داشتند زیاد خواهد بود. بار دیگر یکی از پروژه های تحقیقاتی ثابت می کند که رعایت حد اعتدال در تغذیه موجب حفظ تعادل و در نتیجه سلامتی بهتر خواهد بود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 مهر 1395 توسط