ناهنجاری ریه با شنیدن موسیقی با صدای بلند

lung

شنیدن موسیقی با صدای بلند و غیر طبیعی باعث ناهنجاری های ریه می شود:

شنیده بودیم که صدای بلند موسیقی باعث ناراحتی همسایه ها و گوش ها می شود ولی نشنیده بودیم که ناهنجاری های ریه از جمله از کار افتادن آن هم ممکن است به علت صدای بلند و غیر طبیعی موسیقی باشد. در یکی از مقالات علمی این هفته چنین امده است که در یک کنسرت پر سر و صدای جوانان چهار نفر به علت صدای خیلی بلند و ریتم های غیر طبیعی به عارضه از کار افتادن ریه ها دچار شده اند.

این نوع عارضه در پزشکی Pneu Mothorax نام دارد و معمولا در موقع بعضی از انفجارات با صدار خیلی بلند در افراد بوجود می آید که با درد قفسه سینه و نفس تنگی همراه است. حال باید دید که چطور در بعضی از کلوب ها و حتی در اتومبیل ها تا چه حد صدای موزیک را بلند می کنند که باعث صدمه شدید ریه ها شده و خطراتی را به بار می آورد. با این گزارش محققان و پزشکان عقیده دارند که ازدیاد بروز عارضه ناهنجاری های ریه در دو دهه گذشته مخصوصا در جوانان رابطه مستقیم با شنیدن موزیک با صدای بسیار بلند دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 18 مهر 1395 توسط