استفاده ها و کاربردهای تنبریونیده یا سوسک های سیاه

00074370

تنبریونیده یا سوسک های سیاه ، سوسک های هستند به اندازه های مختلف که از چند میلیمتر ( 5-6 ) تا چند سانتیمتر( 2-5/2 ) متغیر می با شند . آنتن شان نخی است و بال پوشهای آنها صاف می باشد . اغلب آنها بدن سیاه رنگ دارند .

 

از مخلوط تنبریونیده با  روغن گیاهی برای درمان گوش درد و تمیز کردن دمل ها و کورک ها میتوان استفاده کرد .

ارسال شده در 17 مهر 1395 توسط