موارد شفا بخشی حشرات

140722165654-aspire-insect-farming-ghana-mohammed-ashour-cricket-horizontal-large-gallery

 

مدارک تا ریخی فراوانی نشا ن دهنده ی ارتباط بین پزشکی و علم حشره شناسی است و همچنین در آن ارتبا ط بین حشرات و دارو ها نیز به دست آمده است . در ضمن نبا ید حشرات را تنها به عنوان نا قلین بیماری مورد توجه قرار داد .

        موارد شفا بخشی حشرات :

  1. مگوت تراپی ، استفا ده از لارو مگس در درمان زخم های حا د و عفونت- ها ی شد ید استخوان
  2. عسل ، به عنوان یک ما ده ی استریل کننده ی زخم ، در مصر باستان نیز عسل را به عنوان یک مرهم زخم استفاده می کرد ند.
  3. استفاده از حشرات جهت بخیه زدن ، در حدود 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح در هندوستان از مورچه ها برای بستن زخم استفاده می کرده اند. ماندیبول های وسیع وسخت مورچه های کارگر می تواند به عنوان دستگاه بخیه زدن مورد استفاده قرار گیرد . در این مورچه ها فک ها با گاز گرفتن بسته می شود و شکم و سینه را جدا میکنند و تنها سر با قی می ما ند و دو لبه ی زخم را به هم متصل می نمایند .
  4. زهر زنبورها در انواع آ لرژی ، آرتریت ، رماتیسم ، MS  مورد استفاده داشته است .
  5. در یونان باستان از حشرات پرزدار برای درما ن طا سی استفاده می کرده- اند .
  6. گوشخیزک برای درمان کری بکار گرفته میشده است.
  7. از ملخ ها برای متوقف کردن غش ( انواع صرع ) استفاده میشده است ( در اواخر قرن 19 )
  8. در اروپای قد یم به بچه ها سوپ سوسری میدادند و در حال حاضر نیز در اروپا از سوسری ها پودری با نام تجاری Pulvis Tarakanae برای درمان ذات الریه ، پریکاردیت و التهاب برون شامه ی قلب استفاده می- شود . همچنین برای درمان بیماری های ماهیچه نیز مورد استفاده داشته است .
  9. در دوران الیزابت در انگلستا ن برای درما ن مالاریا از آبگوشت ساس استفاده میکرده اند.

ارسال شده در 17 مهر 1395 توسط