تغییر آنتی ژنی انفلوانزا

nrmicro2613-f2

 

آنتی ژن های هموآگلوتینین و نورآمینیداز در طی زمان تغییر می یابند.این تغییرات در اثر جهش های نقطه ای در ژن ویروس و یا تبادل قطعه ای از ژن با زیرگونه دیگری از ویروس آنفولانزا رخ می دهند.

اثر تغییرات آنتی ژنی بستگی به میزان تغییر دارد.(تغییر بیشتر،معمولا به معنی اثر بیشتر است.)

تغییر کلی آنتی ژنی:

–منجر به تغییر اساسی و ایجاد یک زیرگونه جدید می شود.

–در نتیجه تبادل یک قطعه از ژن ایجاد می شود.

–می تواند منجر به پاندمی شود.

تغییر جزئی آنتی ژنی:

–منجر به تغییرات جزئی شده و نوع زیرگونه تغییر نمی کند.

–در نتیجه جهش های نقطه ای در ژن ایجاد می شود.

–می تواند منجر به ایجاد اپیدمی شود.

ارسال شده در 16 مهر 1395 توسط