خطر سرطان مثانه برای سیگاری های جوان

smoking-123rf

 

بررسی بزرگی بر روی 430 هزار نفر معلوم کرده که اعتیاد به سیگار قبل از 15 سالگی امکان بروز سرطان مثانه را بشدت سه برابر افزایش می دهد. افرادی که در سنین 15 تا 19 سالگی سیگار کشیدن را شروع می کنند یک و نیم برابر دیگران در معرض بروز این سرطان قرار دارند.

بطور کلی این بررسی نشان می دهد که مصرف سیگار در جوانی امکان بروز سرطان مثانه را تا 40 درصد افزایش می دهد و این خود نشانگر آن است که سرطان زایی سیگار در کودکان و جوانان موثرتر و قوی تر است و می تواند به سرعت باعث صدمه DNA سلول های بدن گردیده و سرطان را موجب گردد.

ارسال شده در 15 مهر 1395 توسط