مضرات رنگ های شیمیایی افزاینده های غذایی

top-11-cancer-causing-foods-to-stop-eating-right-now

 

هر رنگی که از ترکیب مواد مختلف و به صورت شیمیایی تهیه و استفاده شود برای بدن زیانبار است. بعضی از زنگ های طبیعی غذاها مانند لبو و توت فرنگی و غیره جزیی از ترکیبات مواد غذایی هستند و بدن می تواند آنها را هضم و جذب نماید ولی رنگ های شیمیایی که برای رنگ کردن مواد بکار می روند برای بدن سم هستند و در کبد انباشته شده بتدریج مسمومیت مزمن دردسرهای فراوانی را بوجود می آورند.

بطور کلی افزاینده های غذایی که طبیعی نیستند حتی نیتریت و نیترات که در بسیرای از غذاها برای پشگیری از فاسد شدن غذا استفاده می شوند امکان بروز سرطان را بالا می برند و استفاده آنها توصیه نمی شود.

ارسال شده در 15 مهر 1395 توسط