درباره واکسن سرطان رحم

f6b1f498e17e9c18380f6a7067003467

سرطان رحم تنها سرطانی است که پژوهشگران موفق به ساختن واکسن آن شده اند زیرا عامل اصلی آن نوعی ویروس است. دولت کانادا واکسن ضد سرطان رحم را به بازار آورده و مردم می توانند آن را خریدار و تزریق نمایند.

واکسن سرطان رحم در خانم هایی که ممکن است در معرض آلوده شدن به ویروس HPV قرار داشته باشند توصیه می گردد.

ارسال شده در 14 مهر 1395 توسط