آیا کلسترول بالای خون ارثی و ژنتیکی است؟

Anatomy of Atherosclerosis

درصد بالایی از خانواده ها به عارضه ژنتیکی و ارثی کلسترول بالای خون دچار هستند و در این ا فراد تقریبا داروها اثر چندانی ندارد چون بدنشان مرتبا کلسترول را از طریق غذاهای دیگر تولید می کند. البته در بدن انسان کلسترول می تواند از غذاهایی غیر از چربی حیوانی تولید شود ولی افرادی که ریشه ژنتیک بالا بودن کلسترول خون دارند بیش از حد معمول بدنشان کلسترول بوجود می آورد.

عده ای عقیده دارند که در این افراد رژیم غذایی بدون کلسترول هم نمی تواند نقشی در پایین آوردن کلسترول داشته باشد ولی روی هم رفته رعایت کردن در مصرف غذاها و ورزش و خوردن سبزیجات مخصوصا آن دسته ای که حاوی مقدار زیادی فیبر هستند می تواند در تقلیل کلسترول کمک نماید.

ارسال شده در 14 مهر 1395 توسط