تاثیر ورزش بر فیبرومیالژیا

getty_rf_photo_of_woman_walking_along_lake

ورزش سبک و طناب می تواند به تخفیف درد و بهبودی بیمار کمک کند. مطالعات علمی ثابت نموده افرادی که به  این عارضه دچار هستند اگر هفته ا ی 4 بار و هر بار حدود 25 دقیقه ورزش کنند مخصوصا شنا در استخر آب گرم اثرات مفید آن پس از 6 ماه به وضوح معلوم می گردد و دردها تا حدودی از بین می روند و شخص می تواند به کار و زندگی روزانه خود راحت تر ادامه دهد.

جالب اینکه در بررسی ها معلوم گردیده که ا ین گونه ورزش ها سبب کاهش اضطراب و نگرانی می شود و از بین رفتن اضطراب و نگرانی نقشی مهم در جلوگیری  از پیشرفت این بیماری داشته باشد. شخص بیمار به هر وسیله و صورت باید از استرس دوری کند و یا توسط پزشک معالج پیگیری و درمان شود.

ارسال شده در 14 مهر 1395 توسط