چاقی علت اصلی همه گیری بیماری قند

dv1554016

در بررسی علمی بر روی 31 هزار نفر که به بیماری دیابت دچار بودند معلوم گردید که چاقی و نداشتن فعالیت های جسمی یکی از علل مهم بروز بیماری قند است و متاسفانه این رقم در 5 سال گذشته 41 درصد افزایش یافته و به نظر می رسد که این همه گیری یا اپیدمی در دهه های آینده با شدتی بیشتر ادامه خواهد یافت.

 

در حال حاضر 20 میلیون نفر در آمریکا به بیماری قند نوع 2 دچار هستند و حدود 59 درصد آنها قبل از دچار شدن به این بیماری وزنی غیر عادی داشتند و بیشتر از حد طبیعی چاق بودند. بنابراین باید گفت که داشتن وزن زیاد امکان بروز بیماری قند را افزایش می دهد و بهترین روش پیشگیری این بیماری داشتن فعالیت های بدنی و وزن ایده آل است.

ارسال شده در 13 مهر 1395 توسط