چند و چون تغذیه در کهنسالی

diet1

با افزایش سن، دستگاه گوارش نیز همانند دیگر اندام های بدن کم توان و نارسا می شود و گوارش و جذب مواد غذایی به خوبی انجام نمی گیرد. علاوه بر عوارض کهنسالی در مورد فعالیت های دستگاه گوارش، بیماری ها و بعضی از داروها نیز می توانند مزید بر علت شده و در هضم و جذب مواد غذایی در معده و روده وقفه دایمی یا موقتی بوجود آورند.

در این صورت حتی اگر یک فرد کهنسال از یک رژیم غذایی مناسب و متعادل پیروی کند باز ممکن است مواد غذایی مانند پروتئین ها، چربی ها، مواد قندی، املاح و ویتامین ها به میزان لازم و افی در روده ها جذب نشوند و در درازمدت عوارض مبود این مواد مشاهده شود و ناراحتی ها و ناهنجاری هایی در شخص بوجود آورد. به همین دلیل توجه مخصوصی باید به چند و چون رژیم غذایی کهنسالان مبذول گردد و تغییرات اساسی در برنامه غذایی روزانه آنها داده شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 12 مهر 1395 توسط