جدی گرفتن دردهای قفسه سینه

 

man-with-chest-pain

مسئولان بهداشت دولت آمریکا این هفته اعلان نمودند که با جدی گرفتن دردهای قفسه سینه و بلافاصله به پزشک مراجعه کردن می تواند جان شخص را به موقع نجات داد. انجمن قلب آمریکا به همه توصیه می کند که در صورت بروز درد در قفسه سینه، مخصوصا در سمت چپ و همراه با تنگی نفس نباید صبر کرد و بی درنگ باید برای یافتن علت این درد یا به پزشک مراجعه نمود و یا به بیمارستان رفت. درصد بالایی از مردم اینگونه علایم را که با سکته قلبی خاتمه می یابد جدی نمی گیرند و موقعی به فکر چاره می افتند که کار از کار گذشته و به قلب صدمه غیر قابل جبرانی وارد گردیده. در چنین مواقعی هر دقیقه از زمان نقش مهم و انکارناپذیر در زندگی شخص بازی می کند و گذشت زمان شخص را به خطر نزدیک تر می کند. بسیار دیده شده که شخصی به سکته قلبی خفیفی دچار شده و این علامت درد قفسه سینه نمایانگر این واقعه است ولی بیمار به علت بی توجهی و یا عدم آشنایی به پیامد علامت مورد بحث به کار و زندگی خود ادامه می دهد و کار را به جایی می رساند که جبران پذیر نمی باشد. در آمریکا هر ساله بیشتر از نیم میلیون نفر به سکته قلبی دچار می شوند که اگر تا 20 دقیقه پس از ملاحظه اولین علامت آن بیمار مداوا نشود به علت نرسیدن خون به قلب یا شخص جانش را از دست می دهد و یا فلج و زمین گیر می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 12 مهر 1395 توسط