مرگ و میر زودرس به علت پرخوری

dt_160527_obesity_etc_800x600

در گوشه ای از این دنیای پهناور مردم از گرسنگی جان می دهند و در گوشه دیگر عده ای به علت پرخوری از بین می روند. این خود نشانگر عدم تعدیل معیشت عمومی و تقسیم نامتعادل ثروت دنیا است.در کشورهای در حال رشد و جهان سوم هر ساله بیشتر از 6 میلیون کودک جانشان را به خاطر گرسنگی و فقر و عوارض مربوط به آن از دست می دهند.

در آمریکای به اصطلاح مترقی 13 میلیون کودک یا یک کودک از هر 10 کودک غذای کافی دریافت نمی کند. به طور کلی طبق آمار سازمان ملل حدود 900 میلیون نفر با شکم گرسنه شب را به صبح می رسانند و از این عده 44 میلیون نفر از کشورهای صنعتی می باشند.

سازمان ملل تخمین می زند که سالی 13 بیلیون دلار مورد نیاز است که بتوان از فقر و گرسنگی در دنیا جلوگیری کرد. در همین حال نباید فراموش کرد که فقط در آمریکا و اروپا سالی 13 بیلیون دلار خرج تغذیه و نگهداری حیوانات خانگی می شود.

در سال 2000 در آمریکا 400 هزار نفر به علت پرخوری، چاقی و نداشتن فعالیت های بدنی جانشان را از دست دادند که در حقیقت دومین رقم علت مرگ و میر زودرس را به خود اختصاص داده بود در حالی که در سال 2003 این رقم به 435 هزار افزایش یافته که 18 درصد کل مرگ و میرها بوده و در صدر جدول قرار دارد. این در حقیقت نشانگر همه گیر شدن بیماری های ناشی از پرخوری و عدم تحرک بدنی است که ملل به اصطلاح مترقی را گریبانگیر شده است و مشکل می توان آن را متوقف نمود و از حرکت کشنده آن جلوگیری کرد. بیماری های ناشی از مصرف سیگار، پرخوری و نداشتن فعالیت های بدنی مانند سرطان، بیماری قند و بیماری های قلبی سه عامل کشنده صدر جدول مرگ و میرها هستند و در حقیقت باید قبول کرد که همه آنها قابل پیشگیری می باشند.

ارسال شده در 9 مهر 1395 توسط