منطقه زرد یا منطقه احتیاط در بیماری آسم

12_asthma_0

منطقه زرد یا احتیاط

از شدت علائم کودک کاسته شده ولی ممکن است نشانه های سبک تا متوسط وجود داشته باشد. یک انگیزه کوچک می تواند موجب تظاهر علائم قابل توجهی شود. تحریک توامان چند عامل محرک چون دود سیگار همراه با عفونت دستگاه فوق تنفس ممکن است مزاحمت شدید تنفسی ایجاد نماید. محاسبه دو پیک فلو در منطقه زرد طی 48 ساعت معمولا نشانگر افزایش مقدار مصرف داروست. کودکی با یک پیک فلو، 75 درصد بهترین رکورد شخصی خود مادام که در محیط کاملا تمیز و عاری از گرد و  غبار بسر برد علائمی نخواهد داشت. با وجود این خنده یا برخورد با هوای سرد ممکن است موجب سرفه، عطسه یا تنگی نفس شود. با توجه به اینکه کودک در منطقه زرد زندگی می کند اگر چه مشکلات موجود برای کودک و پدر و مادرش آشکار نیست با این وجود تظاهر آسم ناشی از انگیزه های محرک امکان پذیر است. علائم آسم به طور موثر با درمان معمول قابل کنترل نبوده نیازمند چندین روز درمانست تا کاملا از بین برود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 7 مهر 1395 توسط