چرا خس خس سینه نوزاد درمان نمی شود؟

asthma3

اگرچه جواب مساعد به حملات خس خس سینه که در اولین سال زندگی بسیار شایع و اکثرا دنبال یک سرماخوردگی روی می دهد بسیار مایوس کننده است ولی چگونگی این مسئله کاملا روشن نیست. وقتی که سن کودک از 12 تا 15 ماه تجاوز کند درمان موثر است و با کمک داروهای متسع کننده مجاری هوایی اکثرا آرامش قابل توجهی بدست می آید چنانچه برخلاف انتظار نتیجه درمان نارسا باشد کاربرد معمولی محلول نبولیزه اینتال باضافه ونتولین یا بریکانیل به یک بهبودی فوق العاده منجر خواهد شد.

خردسالانی چند یافت می شوند که به علت وجود بعضی از اقلام رژیم غذایی خس خس سینه آنها به بدی می گراید به خصوص تخم مرغ و شیر گاو که سردسته مواد غذایی مزاحم را تشکیل می دهد. در این کیفیت ممکن است پزشک شما راهنمایی کند تا به جای شیر گاو، شیر بز را بکار برید و یا سویا را جانشین سازید این هر دو خود ممکن است تولید واکنش های آلرژیک بنمایند. شمار کودکانی که با رعایت تغییر رژیم غذایی رو به بهبود گرایند اندک است ولی با وجود این ارزش امتحان را دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 مهر 1395 توسط