آیا در اثر رطوبت محل زندگی، آسم کودک بدتر می شود؟

 

asthma2

جواب این سوال هم مشکل است چه می دانیم شرایط مرطوب از یک طرف موجب افزایش رشد میت گرد و خاک خانه و قارچ ها می شود که این هر دو در بسیاری از کودکان موجب تظاهر حملات خس خس سینه می گردد. از طرف دیگر تنفس هوای مرطوب با مقایسه با هوای خشک سرد کمتر تولید خس خس سینه می کند. بطور کلی می توان گفت که موازنه مخالف هوای مرطوبست. بنابراین مسئولان خانه سازی انجمن ها باید درخواست متقاضیان دارای کودکان مبتلا به آسم را دقیقا مورد توجه قرار دهند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 مهر 1395 توسط