استرونژیلولیدیازیس (آلودگی به کرم کوتوله)

dwarf-tapeworm-hymenolepis-nana

این انگل نیز در مناطق گرم و مرطوب بیشتر یافت می شود. طول آن 4 میلی متر و تخم گذاری را در غدد روه ای و بافت پوششی روده باریک انجام می دهد. در اینجا لارو ردش کرده وارد لوله روده شده و با مدفوع خارج می گردد. سرایت از طریق نفوذ فعال لارو به درون پوست و از آنجا به گردش خون و بالاخره ریه، نای، مری، معده و روده انجام می پذیرد و سرانجام کرم در مخاط روده باریک مستقر می شود.

 

انگل موادی از خود ترشح می کند که سبب نشانه های بالینی چون شکم درد (آماس اثنی عشر، آماس ژژونوم) و اسهال، استئاتوره، نفخ و ناراحتیهای ناشی از آن استفراغ می شود. علاوه بر ان ممکن است آسیب ناشی از سم در ریه ها و کلیه ها به وجود آید. برنشیت و کهیر نیز زیاد اتفاق می افتد. حمله لاروها به پوست لکه های سرخ رنگ و تاولهای کوچک ایجاد می کند. در فرمول شمارش اغلب کم خونی و ائوزینوفیلی دیده می شود.

برای تشخص بیماری لارو متحرک را باید در مدفوع تازه در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد. کشت مدفوع نیز میسر است.

درمان

تیابندازول که اثر تخم کش و لاروکش دارد در دو روز متوالی روزی دو بار و هر بار 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز می شود. پیروینیوم پاموآت نیز موثر است.

ارسال شده در 5 مهر 1395 توسط