ملاک های اختلال اوتیستیک

otism4

شش مورد از ملاک های زیر از 1، 2 و 3 همراه با حداقل دو مورد از 1 و هر یک از موارد 2 و 3:

1- اختلال کیفی در تعامل اجتماعی به صورتی که توسط حداقل دو مورد زیر آشکار شود.

الف- اختلال محسوس در استفاده از رفتارهای غیر کلامی متعدد مانند نگاه رودررو، جلوه صورت و حرکات بیانگر بدن برای تنظیم کردن تعامل اجتماعی.

ب- ناتوانی در برقرار کردن روابط با همسالان که متناسب با سطح رشد باشد.

ج- فقدان جستجوی خودانگیخته برای سهیم شدن در تمایلات یا دستاوردها با دیگران مثلا چیزهای مورد علاقه خود را نشان نمی دهند آنها را نزد دیگران نمی آورند و به آنها اشاره نمی کنند.

د- فقدان عمل متقابل اجتماعی یا هیجانی.

2- اختلال های کیفی در ارتباط به صورتی که با حداقل یکی از موارد زیر آشکار می شود:

الف- تاخیر در رشد زبان محاوره ای یا فقدان کامل آن (با تلاش برای جبران کردن از طریق شیوه های دیگر ارتباط مانند ایما و اشاره یا لال بازی همراه نیست).

ب- در افرادی که گفتار مناسب دارند اختلال محسوس در توانایی آغاز کردن گفتگو با دیگران یا ادامه دادن آن.

ج- استفاده کلیشه ای و تکراری از زبان یا زبان مخصوص به خود.

د- فقدان بازی وانمود کردن خودانگیخته یا بازی تقلید اجتماعی متناسب با سطح رشد.

3- الگوهای رفتاری، تمایلات و فعالیت های کلیشه ای، تکراری و محدود که با حداقل یکی از موارد زیر نمایان می شود:

الف- اشتغال ذهنی گسترده به یک یا چند الگوی علاقه کلیشه ای و محدود که از لحاظ شدت یا تمرکز نابهنجار است.

ب- چسبیدن ظاهرا انعطاف ناپذیر به کارهای تکراری یا تشریفاتی که مفید نیستند.

ج- اطوار قالبی حرکتی کلیشه ای و تکراری (مثل حرکت دادن انگشتان یا پیچ و تاب دادن آنها یا حرکات پیچیده کل بدن).

د- اشتغال ذهنی مستمر به قسمت هایی از اشیا

تاخیر یا عملکرد نابهنجار در حداقل یکی از زمینه های زیر که شروع آن قبل از 3 سالگی باشد:

1- تعامل اجتماعی

2- زبان به صورتی که در ارتباط اجتماعی به کار برده شود یا

3- بازی نمادی یا تخیلی

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 4 مهر 1395 توسط