فقدان گفتار در کودکان مبتلا به اوتیسم

boy-screaming

کودکان اوتیستیک در تقلید کردن نارسایی دارند و به طور موثری یاد نمی گیرند تقلید کنند. این کژکاری ممکن است استفاده بسیار محدود آنها از گفتار را توجیه کند. اگر گفتار وجود داشته باشد تقریبا هیچ وقت برای ارتباط برقرار کردن مورد استفاده قرار نمی گیرد به جز به صورت بسیار ابتدایی مثلا با گفتن بله در پاسخ به سوال یا با استفاده از پژواک گویی تکرار طوطی وار چند کلمه. در حالی که پژواک رفتار کلامی والدین به مقدار کم در کودکان بهنجار یافت می شود آن هم زمانی که توانایی خود را در تولید کردن گفتار شمرده و رسا آزمایش می کنند پژواک گویی مستمر در 75 درصد کودکان اوتیستیک یافت شده است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 4 مهر 1395 توسط