هماتوم درون کبدی

hellp-syndrome-17-638

هموبلی یک هماتوم درون کبدی است که امکان دارد هفته ها یا ماهها پس از صدمه به شکم، در اثر آنوریسم، تومور یا التهاب به وجود آید. هماتوم یک حفره بزرگ تجزیه ای (نکروز ناشی از فشار بر بافتها) ایجاد می کند. کبد بزرگ می شود و در اثر توقف صفرا یرقان بروز می کند. حال اگر تصادفا این هماتوم به مجاری صفراوی راه یابد مدفوع خون آلود خواهد شد. پس از تشخیص با سینتیگرافی یا فراصوت کبد و آنزیوگرافی وریدباب درمان جراحی انجام می گیرد.

 

تومورهای کبدی

هپاتومهای بدخیم در کودکان نادر بوده و مهمترین نشانه های آن بزرگ شدن کبد است. با سینتیگرافی و فراصوت می توان توده غده سرطانی را اغلب مشخص ساخت. در سرم خون آلفا-1- فتوپروتئین یافت می شود. از نظر تشخیص افتراقی بیماریهای زیر مطرح است: کیست کبدی, هامارتوم, همانژیوم, لنفوم و رابدومیوسارکوم مجاری صفرا, متاستازها (نوروبلاستوم، تومور ویلمز و غیره) و علل دیگری که سب بزرگی کبد می شود.

بافت شناسی این تومورها گوناگون است و شایعترین آنها که بیشتر در دو سال اول عمر کودک بروز می کند هپاتوبلاستوم است. بعد از پنج سالگی سرطان یاخته های کبدی دیده می شود. هپاتوبلاستوم می تواد فقط از بافت سطحی یا از یاخته های کبدی تشکیل شده باشد و در آن اغلب اوستوئید نیز دیده می شود.

پیش آگهی هپاتوبلاسوتم امید بخش تر از پیش آگهی سرطان یاخته های کبد است. درمان طبیعتا جراحی است و نه تنها توده تومور بلکه قسمتی از بافت سالم اطراف آن نیز باید برداشته شود. می دانیم که حتی بعد از برداشتن 80 درصد کبد، امکان ترمیم کابل با قسمتهای آن موجود است. مرگ و میر ناشی از عمل جراحی حدود 23 درصد و تعداد کودکانی که پنج سال و بیشتر بعد از عمل جراحی زنده می مانند 30 تا 40 درصد ذکر شده است. اخیرا درمان با داروی متوقف کننده رشد یاخته، آدریامیسین نیز با موفقیت به کار رفته است.

ارسال شده در 4 مهر 1395 توسط