اختلال تیک شدید و نشانگان تورت

kids2

نوعی اختلال تیک شدید است که الگوهای چندگانه حرکتی و صوتی را شامل می شود این اختلال معمولا حرکت سر غیر قابل کنترل را همراه با صداهایی مانند خرخر، نچ نج، زوزه یا کلمات در بر دارد. برخی از تیک ها و احتمالا اغلب آنها میل یا احساسی را قبل از خود دارند که به نظر می رسد اجرای تیک آنها را تسکین می دهد. بنابراین اغلب تشخیص دادن تیک ها از وسواس های عملی دشوار است و گاهی با عنوان تیک های وسواسی به آنها اشاره می شود. در یک تحقیق همه گیر شناختی در سوئد گزارش شد که میزان شیوع نشانگان تورت در کودکان و نوجوانان تقریبا 56/0 درصد است. تقریبا یک سوم افراد مبتلا به نشانگان تورت، بددهنی دارند که تیک صوتی پیچیده است که ادا کردن حرف های زشت را شامل می شود. برخی افراد مبتلا به نشانگان تورت دستخوش طغیان های انفجاری نیز می شوند. متوسط سن شروع نشانگان تورت 7 سالگی است و اغلب موارد شروع قبل از 14 سالگی داشته اند. این اختلال اغلب تا بزرگسالی ادامه می یابد و در مردان سه برابر بیشتر از زنان شایع است. گرچه علت دقیق نشانگان تورت معلوم نشده است اما شواهد از مبنای عضوی خبر می دهند. چون کودکان مبتلا به نشانگان تورت می توانند مشکلات سازگاری خانوادگی و یا مشکلات سازگاری تحصیلی قابل ملاحظه ای داشته باشند، مداخله ها باید برای کمک کردن به سازگاری آنها و تغییر دادن واکنش های همسالان به آنها طراحی شده باشند. روان شناسان آموزشگاهی با اجرا کردن راهبردهای مداخله رفتاری می تواند نقش موثری در سازگاری اجتماعی کودک مبتلا به نشانگان تورت ایفا کنند. آنها باید محیط کودک را طوری ترتیب دهند که این گونه رفتارهای غیر عادی بیشتر پذیرفته شوند.

تیک ها انواع مختلفی دارند و به نظر می رسد که بسیاری از آنها با وجود اختلال های روانی دیگر مخصوصا وسواس فکری- عملی ارتباط دارند. اما اغلب تیک ها مبنای عضوی ندارند بلکه از علت های روان شناختی مانند خودآگاهی یا تنش در موقعیت های اجتماعی ناشی می شوند و معمولا با مشکلات رفتاری شدید ارتباط دارند. مانند مورد نوجوانی که قبلا وضعیت او را شرح دادیم. آگاهی فرد از تیک اغلب تنش و وقوع تیک را افزایش می دهد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 4 مهر 1395 توسط