بی اختیاری دفع کارکردی

doctor3

اصطلاح بی اختیاری دفع نوعی اختلال نشانه کودکانی را توصیف می کند که بعد از 4 سالگی آموزش استفاده از توالت مناسبی برای دفع مدفوع نداشته اند. این اختلال کمتر از بی اختیاری ادرار شایع است با این حال DSM-IV-TR برآورد می کند که تقریبا 1 درصد کودکان 5 ساله بی اختیاری دفع دارند. بررسی 102 کودک مبتلا به بی اختیاری دفع ویژگی های زیر را نشان داد:

– متوسط سن کودکان مبتلا به بی اختیاری دفع 7 سال با دامنه سنی 4 تا 13 سال بود.

– تقریبا یک سوم کودکان مبتلا به بی اختیاری دفع بی اختیاری ادرار نیز داشتند و تفاوت های جنسی زیادی یافت شد طوری که تعداد پسرها شش برابر دخترها بود.

– بسیاری از کودکان هنگامی که تحت استرس بودند لباس خود را کثیف می کردند.

– زمان شایع هنگام بعد از ظهر پس از مدرسه بود کودکان معدودی در مدرسه این مشکل را داشتند. اغلب کودکان گفتند که نمی دانستند چه موقعی به دفع مدفوع نیاز داشتند یا برای استفاده از توالت در مدرسه خجالت می کشیدند.

بسیاری از کودکان مبتلا به بی اختیاری دفع یبوست دارند بنابراین عنصر مهم در این تشخیص معاینه جسمانی برای مشخص کردن این موضوع است که آیا عوامل فیزیولوژیکی در این اختلال دخالت دارند یا نه. درمان بی اختیاری دفع معمولا جنبه های جسمانی و روان شناختی را شامل می شود. چند تحقیق در مورد استفاده از روش های شرطی سازی برای کودکان مبتلا به بی اختیاری دفع از موفقیت درمان متوسط خبر داده اند یعنی بعد از درمان به مدت 6 ماه بی اختیاری دفع روی نداده بود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 3 مهر 1395 توسط