برگ های پاییزی را به کمک ریاضی بیاورید

article02461

قابلیت درک روابط و تشخیص الگوهای تکرار شونده یک توانایی مهم برای موفقیت در ریاضیات و به طور کلی درک جهان است. این قابلیت معمولا در افرادی که هوش بالاتر از متوسطی دارند، دیده می شود.

بازی و ریاضی با برگ های پائیزی

با نزدیک شدن به فصل پائیز، هر روز شاهد زرد شدن و ریختن برگ های بیشتری از درختان هستیم. بازی با برگ های زرد و رنگی و خشک یکی از تفریحات دوران کودکی اکثر ماست. چه خوب است که این تفریح ساده را تبدیل به یک تمرین ریاضی نماییم.
مقایسه اندازه ها
قبل از اینکه کودکان مفهوم “کمیت” را به خوبی درک کنند، نیاز است که مفهوم “تعداد” را بفهمند. قبل از اینکه مفهوم “تعداد” را بدانند، باید مفهوم اندازه و کمتر و بیشتر بودن را درک نمایند. برای تمرین این مفاهیم با فرزندان خود این تمرینات را انجام دهید:
1. از کودک بپرسید: “آیا می توانی یک برگ بزرگ پیدا کنی؟ حالا آیا می توانی یک برگ کوچک پیدا کنی؟”
2. دو برگ را در کنار هم قرار دهید و از کودک بپرسید که آیا می تواند بگوید کدام بزرگ تر و کدام کوچک تر است؟
3. از کودک بخواهید برگ کوچکتر را روی برگ بزرگتر قرار دهد. از او بپرسید که آیا هنوز می تواند برگ بزرگتر را ببیند؟
4. حالا این تمرین را برعکس انجام دهید یعنی بخواهید برگ بزرگتر را روی برگ کوچکتر بگذارد و بپرسید آیا هنوز می تواند برگ زیرین را ببیند؟ بپرسید آیا می تواند بگوید چرا این اتفاق رخ می دهد؟
5. از او بخواهید یک برگ اندازه کف دست خودش پیدا کند.
رنگ ها و الگوها
قابلیت درک روابط و تشخیص الگوهای تکرار شونده یک توانایی مهم برای موفقیت در ریاضیات و به طور کلی درک جهان است. این قابلیت معمولا در افرادی که هوش بالاتر از متوسطی دارند، دیده می شود. اما برای اینکه هوش کودک خود را با تمرین درک الگوها تقویت کنید از این روش ها استفاده کنید:
1. از کودک بپرسید، چند رنگ مختلف از برگ ها را می تواند پیدا کند؟
2. از کودک بخواهید برگ های هم رنگ را در درسته های یکسان قرار دهد برای مثال برگ های قرمز را در یک دسته و برگ های زرد را در دسته ای دیگر طبقه بندی کند.
3. یک قطار از برگ های بسازید که برگ ها به ترتیب رنگی مشخصی در یک الگوی تکرار شونده قرار گرفته باشند، برای مثال 1 برگ قرمز 1 برگ زرد، 1 برگ سبز و همین الگو را تکرار کنید بگذارید کودک این الگو را ادامه دهد.
4. اگر کودک بیش از سه سال دارد می توانید در هر نوبت الگو را کمی پیچیده تر کنید برای مثال 2 برگ قرمز، 1 برگ زرد، 2 برگ سبز و به همین ترتیب.
5. می توانید در الگویی که درست می کنید جاهای خالی بگذارید و از کودک بخواهید جاهای خالی را با برگ رنگی مناسب پر کند یا از او بخواهید الگوی جدیدی از برگ های رنگی بسازد.
فراموش نکنید، گرچه این بازی ها می تواند یک تمرین ریاضی ساده باشد اما در نهایت بازی است و باید باعث خوشحالی و شعف بچه ها شود. از سرزنش کردن کودکان بابت دادن پاسخ های اشتباه خودداری کنید و وقتی پاسخ مورد نظرتان را نمی شنوید، از او در مورد پاسخی که داده بیشتر سوال کنید شاید ایده خلاقانه ای پشت آن پاسخ اشتباه باشد. در نهایت یادگیری در محیطی شاد و دوستانه رخ می دهد.
:: اختصاصی گروه تدوین محتوای  آی هوش

ارسال شده در 3 مهر 1395 توسط