خلاصه سندرم نفروزیایی در کودکان

1243088_634563459221178750

عمده ترین شکل سندرم نفروزیایی در سنین کودکی همانا سندرم نفروزیایی ایدیوپاتیایی با حداقل تغییرات گلومرولی معروف به Minimal Change است. فرق این سندرم ایدیوپاتیایی با سایر سندرمهای نفروزیایی که آنها نیز جزء گروه ایدیوپاتیایی محسوب می شوند مثلا گلومرولو اسکلروز کانونی سگمانته و انواع گوناگون گلومرولونفریتها در آنست که نوع Minimal Chage تقریبا همیشه به درمان با کورتون پاسخ مثبت می دهد

 

 

به طوری که از این طریق در مناطقی که امکانات تشخیصی وسیع و دقیق وجود ندارد حتی می توان به طور غیرمستقیم و با مشاهده اثر کورتون بر بیماری به این تشخیص رسید. در مواردی که حدس می زنیم سندرم نفروزیایی از نوع Minimal Change است بیوپسی کلیه اندیکاسیون ندارد مگر آنکه تجویز کورتون سب بهبود نشود. سندرم نفروزیایی در سنین کودکی نسبتا نادر است. آمار بدست آمده از ایالات متحده آمریکا نشان داده است که در بین هر صد هزار کودک که سنشان هنوز به 16 سالگی نرسیده است در هر سال فقط دو کودک به آن مبتلا می شوند. اگر جمع کل این موارد را به طور مطلق حساب کنیم طبق این آمار تعداد کودکان بیمار 6/15 در صد هزار است. بیماری در دو چهارم موارد تا سن 6 سالگی بروز می کند.

سنگهای مجاری پیشاب

در کودکان سنگهای پیشاب در تمامی قسمتهای مجاری ادرار از کلیه گفته تا پیشابدان به وجود می آید ولی این عارضه بیشتر در لگنچه کلیه و کالیس کلیوی مشاهده می گردد. نشانیها عمدتا بستگی به موضع سنگ در مجاری ادرار دارند.

سنگ کلیه

یکی از نشانیها احساس درد در طرفین کمر بوده و در کودکان مسن تر هماتوری نیز بروز می کند. این هماتوری می تواند همراه با درد بوده و یا فاقد درد باشد. یکی دیگر از نشانیها عفونت ادراری و یا اختلال رشد است. گاهی اوقات سنگ به طور تصادفی در سونوگرافی یا رادیوگرافی دیده می شود.

سنگ میزنای

درد کمر در ناحیه کلیه ها احساس می شود و گاهی نیز بروز عفونت ادراری سبب تشخیص می شود. سنگ اورتر در عفونتهای راجعه ادراری در کودکانی که معایب مادرزاد دارند بیشتر اتفاق می افتد.

سنگ مثانه

این سنگ سبب بروز گهگاهی اختلال ادرار، هماتوری و احتباس ادرار می گردد.

سینگ میزراه

این سنگ تقریبا همیشه همراه با اختلال ادرار کردن و یا احتباس حاد ادرار است. عمده این سنگها دارای کلسیم بوده به این جهت در یک رادیوگرافی ساده شکم یا در سونوگرافی قابل تشخیص است. برای تعیین دقیق موضع سنگ اورگرافی ضروری است. علاوه بر آن می توان به کمک اورگرافی به وجود احتمالی ناهنجاری در قسمتهای بالای موضع سنگ پی برد و به این طریق کار کلیه را نیز ارزیابی کرد.

ارسال شده در 3 مهر 1395 توسط