دیورتیکول مکل

10270

 

در 1598 نخستین توصیف آناتومیک این بیماری به وسیله فابریسیوس هیلداتوس انجام گرفت. در 1700 لیتره بیماری را یک فتق تلقی کرد. در 1808 آناتومی دان المانی یوهان فریدریک مکل معلوم کرد که منشاء بیماری مجرای ناف و روده و یک ناهنجاری جنینی است. در سالهای اخیر گزارشهای مفصلی درباره این بیماری منتشر شده است.

جنین شناسی:

تفصیل جنین شناسی بیماری در مبحث ناهنجاری مجرای ناف و روده آمده است. در تکامل جنینی اگر مجرای نافی و روده در قسمت نزدیک به روده باز بماند یعنی بسته شدن طبیعی آن متوقف گردد منجر به زوائد کیسه ای مادرزاد در قسمت انتهایی روده ایلئوم خواهد شد.

شیوع جنسی و سنی:

بیماری در 1 تا 2 درصد کالبد گشایی ها مشاهده می گردد. همچنین گاهی اوقات هنگام جراحی آپاندیس به طور تصادفی کشف می شود. در موارد فتق نافی شیوع بیماری بیشتر است همچنین در اختلالات جنینی چرخش روده، آترزی روده، ناهنجاریهای مادرزاد قلب و بالاخره در تریزومی 18 بیشتر از معمول دیده می شود.

ظاهرا بیماری در دختران بیشتر از پسران است به طوری که در بعضی گزارشها نسبت 2 به 1 و بیشتر ذکر شده است. دیورتیکول مکل در هر سنی ممکن است آشکار گردد ولی در 40 تا 50 درصد موارد نشانه ها در دو سال اول زندگی کودک بروز می کند. 35 درصد موارد بیماری در سنین شیرخوارگی تظاهر می کند.

ارسال شده در 2 مهر 1395 توسط