منظور از شکم حاد چیست

1573019_634865833061012500-1

 

منظور از شکم حاد بیماریهای کم و بیش خطرناکی است که در حفره شکم اتفاق می افتد و اگر به موقع و درست تشخیبص داده نشود و بیمار به جراح معرفی نگردد ممکن است به مرگ کودک بینجامد. در بعضی از این بیماریها درمان مطلق جراحی است.

در سایر موارد می توان با درمان داخلیب کودک را نجات داد. در بسیاری موارد نخستین اقدامات درمانی مثلا درمان شوک عامل تعیین کننده مرگ یا زندگی است. در شکم حاد تجویز داروهای ضد درد یا سداتیو اکیدا ممنوع است. از دیدگاه پزشک کودکان شکم حاد شامل بیماریهای زیر است:

لغزیدن و داخل شدن قسمتی از روده به قسمت بعدی آن، ایلئوس، آپاندیسیت و پرینونیت که یک به یک بحث خواهند شد. علل شکم حاد بسیار متنوع است و هر سوگ عمده ترین آنان را خلاصه کرده است.

ارسال شده در 2 مهر 1395 توسط