پیچ خوردگی پایه روده بند

mesenteric-torsion-with-widespread-bowel-necrosis-adw9rf

اگر پایه روده بند روی محور خود پیچ بخورد نشانه های تحریک صفاق به صورت قولنج های سخت در قسمت فوقانی شکم بروز می کند و با فشار دست نیز شکم شدیدا درد می گیرد. کودک خود به خود چمباتمه زده پاها را جمع و خود را خم می کند. این حالت سبب کاهش درد می شود. زیرا روده به طرف بالای شکم منتقل شده و به این ترتیب از کشیده شدن پایه روده بند و ایجاد درد در ریشه یا پایه آن کاسته می شود.

 

در آغاز این عارضه اسهال نیز بروز می کند که علت آن تحریک شدن عصب پاراسمپاتیک در اثر پیچ خوردگی پایه روده بند است که باعث می شود روده باریک و کلفت کاملا تخلیه گردد. طبیعتا در این حالت قسمت پایین شکم فرورفتگی پیدا می کند. و پرتونگاری شاخص آن فقدان هوا در این ناحیه است در حالی که معده و اثنی عشر شدیدا گشاد می شود. در پرتوبینی با ماده حاجب می توان گاهی اوقات مشاهده کرد که مارپیچ روده باریک به دور پایه روده بند حلقه زده و آن را می فشارد و در اثر این پیچ خوردگی اغلب سکوم متحرکیا قولون پایین روده نیز کشیده می شود. در پرتونگاری با باریوم می بینیم که این قسمتها به سمت میانی بالای شکم منتقل شده اند. پیچ خوردگی روده بند مشترک مکن است خود به خود باز شود و برطرف گردد. گاهی اوقات عارضه ادامه می یابد بی آنکه سبب اختلالی محسوس در گذرگاه روده گردد که در آن صورت نارساییهای مزمن گوارش همراه با اختلال افزایش وزن بیمار و اختلال رشد آشکار می گردد. علت اختلال رشد آن است که در اثر پیچ خوردگی پایه روده بند احتقان مزمن سیاهرگ ها و رگهای لنفاوی بروز می کند و در نتیجه جذب مواد غذایی مختل شده و کاهش می یابد. لذا در موارد اختلال رشد با علت نامعلوم باید به این ناهنجاری نیز اندیشید.

در موارد استثنایی ممکن است این احتقان سبب خونریزیهای راجعه روده شود و در نوزادان باعث انفارکتوس قسمت مهمی از روده باریک گردد. در کودکان بزرگتر امکان بروز ایلئوس روده کلفت وجود دارد آن هم موقعی که پیچ خوردگی روده بند سبب فشار و به هم فشردگی روده کلفت می گردد.

درمان:

در مواردی که نشانه ها خفیف است مثلا در اغلب موارد فقدان چرخش تجویز رژیم غذایی و گاهی تنقیه کافی است ولی اگر نشانه ها افزایش یابند و یا اختلال جدی در مسیر روده وجود داشته باشد عمل جراحی ضروری است. نتیجه عمل جراحی موقعی خوب و رضایت بخش است که روده در اثر فشار رگهای روده بند آسیب برگشت ناپذیری ندیده باشد. ممکن است در این موارد بعد از عمل جراحی نیز اختلالات جذب ادامه یابد. در هر صورت در مواردی که عمل به موقع انجام نگرفته و روده دچار نکروز شده باشد چاره ای جز برداشتن آن قسمت نیست و پیش آگهی بستگی به مقدار باقیمانده روده باریک خواهد داشت.

ارسال شده در 1 مهر 1395 توسط