اختلال اضطرابی کودکی و نوجوانی

boy11

در جامعه مدرن هیچ کس به طور کامل از رویدادها یا موقعیت های اضطراب آور مصون نیست و تجربه رویدادهای استرس زا می تواند کودکان را در معرض ابتلا به اختلال های اضطرابی قرار دهد. اغلب کودکان نسبت به تس ها و بلاتکلیفی ها به عنوان جزئی از فرایند رشد کردن آسیب پذیر هستند و می توانند مانند بزرگسالان دچار اختلال وحشت زدگی فراگیر شوند. با این حال رفتار کودکان مبتلا به اختلال های اضطرابی افراطی تر از رفتار کودکانی است که دستخوش اضطراب طبیعی می شوند. به نظر می رسد که این کودکان در تعدادی از این ویژگی ها سهیم باشند: حساسیت مفرط، ترس های نامعقول، کم رویی و ترسرویی، احساس های فراگیر بی کفایتی، اختلال های خواب و ترس از مدرسه. کودکانی که مبتلا به اختلال اضطرابی تشخیص داده می شوند معمولا سعی می کنند با وابسته شدن زیاد به دیگراان برای حمایت و کمک با ترس های خود کنار بیایند. اختلال های اضطرابی کودکی و نوجوانی شبیه اختلال های اضطرابی در بزرگسالان طبقه بندی شده اند. پژوهش نشان داده است که اختلال های اضطرابی اغلب با اختلال های افسردگی همایند هستند یا ممکن است در افسردگی بعدی تاثیر داشته باشند کودکانی که این اختلال های همایند را دارند از کودکانی که به اختلال های اضطرابی بدون افسردگی مبتلا هستند نشانه های خیلی بیشتری دارند.

اختلال های اضطرابی در کودکان شایع هستند. در واقع 7/9 درصد یک نمونه دبستانی ملاک های تشخیصی اختلال اضطرابی را برآورده کردند. اختلال های اضطرابی در دخترها بیشتر از پسرهاست.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 1 مهر 1395 توسط