فتق هیاتال چه نوع علائم بالینی دارد

375x321_hiatal_hernia_frameless

با شروع یک در هزار یکی از متداول ترین بیماریهای مادرزاد لوله معده و روده محسوب می شود. تشخیص افتراقی آن از آکالازیا به وسیله پرتونگاری داده می شود. در یک نوع این فتق که بیشتر اتفاق می افتد کاردیا همراه با قسمتی از معده وارد محوطه قفسه سینه می شود.

 

در نوع دیگر که کمتر مشاهده می شود کاردیا در جای طبیعی خود می ماند و قسمتی از معده وارد قسمت راست حفره سینه می شود.

منظره بالینی: استفراغ محتوی معده گاهی همراه با اندکی خون است. زمان بروز آن همانند آکالازی اغلب در همان دوران نوزادی است که منجر به اختلال رشد و آسپیراسیون های راجعه می گردد. گاهی اوقات نیز فتق هیاتال هیچ گونه ناراحتی ایجاد نمی کند و بعدا تصادفا تشخیص داده می شود. به علت پس زدن شیر و ورود محتوای اسیدی معده به لوله مری اغلب یک آماس مری بروز می کند. در این عارضه وجود خون در استفراغ یا خون تجزیه شده در مدفوع به تشخیص کمک می کند. چنانچه ازوفاژیت درمان نشود سبب تغییراتی مانند تنگی مری و کوتاه شدن آن می گردد.

درمان: درمان داخلی همانند آکالازی است: دفعات زیاد غذا، هر دفعه به مقدار کم، خوراندن چند قاشق غذای سفت قبل از شیر دادن یا غلیظ کردن شیر با مواد سفت کننده و در صورت لزوم آرام نگه داشتن کودک به وسیله فنوباربیتال. قرار دادن نیمه عمودی تختخواب باید تا 6 هفته بعد از برطرف شدن همه نشانه های بیماری نیز ادامه یابد. موقعی بیمار شفا یافته است که استفراغ کاملا برطرف شده افزایش وزن کودک طبیعی و در مدفوع خون یا خون تجزیه شده وجود نداشته باشد. باید با کنترل رادیولوژیک نیز درمان بیماری اثبات گردد. در صورتی که فتق خیلی بزرگ باشد عمل جراحی اجتناب ناپذیر است. در سایر موارد جراحی موقعی انجام می گیرد که طی 2 هفته درمان هیچ گونه بهبود نشانه های بالینی به ویژه بهبود آماس مری مشاهده نشود.

ارسال شده در 31 شهریور 1395 توسط