بررسی شکم درد با استفراغ

man-in-yellow-shirt-about-to-vomit

 

 

 

در طب کودکان استفراغ یک نشانه بسیار شایع است که در بیماریهای گوناگون معدی روده ای و چه خارج از آن دیده می شود، به این جهت توجیه و تفسیر آن در هر مورد حائز اهمیت است. تکرار استفراغ می تواند عوارض ثانوی خطرناک در سوخت و ساز داشته باشد مانند کاهش آب بدن، از دست دادن الکترولیت ها، اختلال در تامین کالری بدن و بالاخره وجود استون در خون.

 

استفراغ ممکن است فیزیولوژیک و مفید نیز باشد.

استفراغ فیزیولوژیک

1- استفراغ در اثر عدم تحمل مخاط معده در مقابل پرخوری یا غذاها و نوشابه های ناسازگار.

2- استفراغ در اثر تحریک شدن دیواره مری

3- استفراغ در اثر تحریک مغز بزرگ مثلا در مشاهدات یا شنیده های ناگوار

استفراغ پاتولوژیک:

1- اختلال لابیرنت (گوش داخلی)

2- اختلال معده

3- سایر قسمتهای مغز

4- از طریق خون (سموم و متابولیت های سمی)

سن کودک هر چه کتر باشد زودتر استراغ می کند و به نسبت بالا رفتن سن کودک استفراغ اهمیت پاتولوژیک بیشتری می یابد. مرکز استفراغ در ناحیه مشبک مغز بزرگ قرار دارد که سیستم الیاف افقی و عمودی آن از تا مغز میانی ادامه دارد و در مقابل تحریکات لوله گوارش (حلق، مری، معده، کبد، کیسه صفرا) مجاری ادرار، قلب و پرده جنب، سایر قسمتهای مغز (افزایش فشار مغز، دستگاه وستیبولر، میگرن، استفراغ روانی) و همچنین از طریق گیرنده های شیمیایی موجود در کف بطن چهارم مغز و اختلال های سوخت و سازی و ناسازگاری های دارویی (مثلا گلیکوزیدها، سیتوستاتیک ها) با ایجاد استفراغ واکنش نشان می دهد.

ارسال شده در 31 شهریور 1395 توسط