بررسی علل درد ناحیه تحتانی در سمت چپ شکم

461527497_xs

در مورد درد قسمت پایینی شکم در سمت چپ باید بیشتر تشخیص کولیت و بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در قسمت چپ را در نظر داشت.درد کولیت اغلب از نوع اسپاسم است و به این جهت کولیت اسپاستیک نیز نامیده می شود. اسهال بلغمی احیانا همراه با خون نادر نیست. هنگام تخلیه مدفوع درد اغلب به طف مقعد تیر می کشد. در موارد سخت حال عمومی بیمار نیز وخیم است.

 

1- آماس حاد قولون:

قولون پایین رونده به صورت یک طناب یا لوله دردناک لمس می شود که ان را اصطلاحا طناب ایلیاک نیز می نامند. درد کولیت اغلب از نوع اسپاسم است و به این جهت کولیت اسپاستیک نیز نامیده می شود. اسهال بلغمی احیانا همراه با خون نادر نیست. هنگام تخلیه مدفوع درد اغلب به طف مقعد تیر می کشد. در موارد سخت حال عمومی بیمار نیز وخیم است.

2- یبوست حاد یا مزمن همراه یا بدون کولیت ثانوی:

بسته به شدت یبوست مکن است شکم نفخ کند. اگر قولون خیلی گشاد باشد لمس آن مشکل است. در این حالت پرتونگاری ساده یا صوت نگاری شکم تشخیص را روشن می کند.

3- قولنج میزراه چپ در اثر سنگ، التهاب، ناهنجاری:

درد از حدود کلیه چپ به طرف پایین و وسط شرمگاه تیر می کشد.

4- پیلونفریت (آزمایش ادرار)

5- ورم ضمایم زهدانی و بیماریهای تخمدان چپ (در دختران)

6- آپاندیسیت:

در مواردی که اندامهای چپ و راست شکم جابه جا و معکوس است و آپاندیسیت کاذب در دیورتیکولیت چپ.

7- فتق محتقن چپ

8- آماس چرکی استخوان لگن یا مفصل چپ آن

9- آماس استخوان دنبالچه

10- لنفادنیت کشاله ران

11- آبسه پسو آس چپ

ارسال شده در 31 شهریور 1395 توسط