عوامل علیتی در اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی

girl-looking-up

درباره علت یا علت های ADHD در کودکان اختلاف نظر زیادی وجود دارد. هنوز معلوم نیست که این اختلال تا چه اندازه ای حاصل عوامل محیطی یا زیستی است و پژوهش اخیر هم به عوامل ژنتیکی و هم به عوامل اجتماعی- محیطی اشاره دارد. چند پژوهشگر اعتقاد دارند که معلوم خواهد شد عوامل زیستی مانند وراثت ژنتیکی، پیش درآمدهای مهم ایجاد ADHD هستند. اما نتیجه گیری قطعی درباره هر گونه مبنای زیستی ADHD به پژوهش بیشتر نیاز دارد.

جستجو برای علت های روان شناختی بیش فعالی نتایج غیر قطعی مشابهی را به بار آورده است هر چند که به نظر می رسد خلق و خو و یادگیری احتمالا عوامل مهمی باشند. یک تحقیق حکایت داشت که آسیب خانوادگی، مخصوصا مشکلات شخصیت والدین به بیش فعالی در کودکان منجر می شود. در حال حاضر تصور می شود که ADHD علت ها و تاثیرات چندگانه دارد. اتفاق نظر عمومی این است که فرایندهای عمل کننده ای در مغز وجود دارند که رفتار کودک را مهار نمی کنند و چند تحقیق جدید، الگوهای EEG متفاوتی را در کودکان مبتلا به ADHD یافته اند. اما در حال حاضر نظریه پردازان در مورد اینکه این فرایندهای سیستم عصبی مرکزی چیستند، اتفاق نظر ندارند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 30 شهریور 1395 توسط